•  
   
   
   
   
   
   
   
 •  

   
   
   
   
 •  

   
   
   
   

Penyata Gaji Tahunan

Penyata Gaji Tahunan

Mulai tahun 2010, Penyata Gaji Tahunan bagi kakitangan Persekutuan boleh dicapai melalui laman sesawang Jabatan Akauntan Negara Malaysia di alamat

http://www.anm.gov.my/