Asas Kerja Ukur Aras

Ditulis pada .

 

KETINGGIAN ALAT( hieght of instrument)
Ketinggian dari atas alat ukur aras yg telah di laraskan hingga permukaan tanah 

GARISAN LARAS ( Collimation line/ line of sight)
Satu garisan yang disambung dari cross hair dalam teropong disepanjang aras pandangan.

KETINGGIAN KOLIMANTAN(hieght of collimation)
Ketinggian dari aras laut (mean sea level) hingga ke garisan laras. Ia diperolehi dengan menjumlahkan aras Bench Mark dengan bacaan Levelling Staff.

BENCH MARK
Satu rujukan tetap dimana arasnya telah diketahui. Ia digunakan bagi mendapatkan aras bagi kawasan yang lain yg tidak di ketahui arasnya

DATUM
Satu permukaan arbitrari dimana sesuatu ukuran didasarkan.

'BOOKING'


Bacaan Belakang (Back Sight) ~ adalah bacaan pertama yg diambil selepas alat ukur (levelling instrument) dipasang & dilaraskan dimana -mana sahaja tempat alat itu berada.Ia sentiasa berada ditempat dimana aras larasnya (Reduced level) telah diketahui.

Bacaan Depan (Fore Sight) ~ Bacaan terakhir staff yg diambil sebelum alat ukur di ubah/pindah

Bacaan Antara (Intermediate Sight) ~ Bacaan staff yg di ambil pada tempat yang tidak diketahui arasnya selepas sahaja bacaan back sight tetapi sebelum bacaan fore sight.

Change Point adalah titik dimana bacaan staff diambil 2 kali bacaan, ia itu bacaan depan sekali dan alat dipindahkan dan dilaraskan semula ditempat yg baru dan diambil satu lagi bacaan(back sight)

Contoh 'Booking'

Rise & Fall