Arahan KPKR

Ditulis pada .

Arahan KPKR ini adalah arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kerja Raya dari tahun 1980 hingga kini. Arahan ini adalah bertujuan untuk kegunaan para kontraktor dan Perunding yang mengendali projek-projek JKR.

Arahan ini menjelaskan arahan dan dasar-dasar pengurusan projek dan binaan JKR. Arahan KPKR ini dikategorikan kepada lima tajuk yang luas :
Perancangan Projek
Syarat-syarat Pra-kontrak
Pentadbiran Kontrak
Kerja-kerja kecil dan penyelenggaraan
Sila semak Arahan dan Pekeliling KPKR untuk mendapatkan maklumat terperinci